Wspólnota

In Veritate et Amore

Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

Święty Józef wzorem i opiekunem

81. Aby przyśpieszyć upragniony Pokój Chrystusa w Królestwie Chrystusowym", całą akcję Kościoła skierowaną przeciwko komunizmowi na całym świecie oddajemy pod opiekę św. Józefa, możnego protektora Kościoła katolickiego. On bowiem należał do stanu robotniczego i doświadczył na sobie goryczy ubóstwa wraz z powierzoną sobie Świętą Rodziną, której był kochającym i gorliwym opiekunem. Pod jego pieczą znajdowało się Boże Dzieciątko, gdy Herod wysłał swoich siepaczy, aby je zabili. Wypełniając wiernie i sumiennie swe codzienne obowiązki, stał się wzorem dla tych, którzy na chleb zarabiać muszą pracą własnych rąk. Jak najsłuszniej nazwany sprawiedliwym, jest jaśniejącym przykładem tej chrześcijańskiej sprawiedliwości, która winna przenikać życie społeczne.Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

Szkaplerz św. Józefa

http://wspolnotajozefa.blogspot.com/


SZKAPLERZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

1.      Opis
Szkaplerz składa się z dwóch kawałków materiału – brązowego i białego połączonego sznurkiem. Na przedniej części święty Józef ma brązowy płaszcz, przerzucony przez ramię. W prawej dłoni trzyma kwiat lilii, a na lewej ręce Dzieciątko Jezus. Obok znajduje się napis po łacinie: ŚWIĘTY JÓZEFIE OPIEKUNIE KOŚCIOŁA - MÓDL SIĘ ZA NAMI. Na drugiej stronie znajduje się różaniec, we wnętrzu, którego widać dwa Serca: Jezusa – otoczone cierniem i Maryi – przebite mieczem.

2.      Przesłanie
Szkaplerz św. Józefa wyrasta z wewnętrznego natchnienia założyciela Wspólnoty Świętego Józefa Pawła Szczerzyńskiego (+2014). Przyjęcie szkaplerza  jest znakiem ufnego oddania się pod szczególną opiekę św. Józefa, Patrona i Opiekuna Kościoła. Bóg Ojciec przez Anioła zlecił Józefowi troskę o ochronę nad swoim Synem przed grożącym Mu niebezpieczeństwem: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem  (Mt 2, 13). Od początku św. Józef czuwał nad bezpieczeństwem Zbawiciela oraz nad całym Kościołem Chrystusowym, który ciągle doświadcza wielu zagrożeń w czasie swojej pielgrzymki przez dzieje, aż do czasu spełnienia się wszystkich Bożych obietnic. Kościół żyje tą prawdą i odkrywa ją coraz bardziej, dlatego papież Pius X (+1914) zatwierdził litanię do św. Józefa, św. Jan XXIII dodał jego imię do Kanonu Rzymskiego,  a w 2013 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  włączyła imię św. Józefa do pozostałych modlitw eucharystycznych. Istotną rolę św. Józefa dla Kościoła naszych czasów ukazuje orędzie z Fatimy w październiku 1917 r., gdzie dzieci obok słońca zobaczyły św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, który  pobłogosławił tłum wykonując trzykrotnie znak krzyża. Dzieciątko Jezus uczyniło to samo.

Na szkaplerzu zostaje wyrażona jedność Serc Jezusa i Maryi, która cała oddała się zbawczej woli i działaniu swojego Syna, a noszącemu ten szkaplerz ma przypominać o posłuszeństwie Bogu i gotowości działania na wzór św. Józefa w zjednoczeniu z Sercem Maryi: Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie (Mt 1, 24). Różaniec umieszczony na szkaplerzu przypomina o obietnicy zwycięstwa nad wszelkimi życiowymi przeciwnościami dzięki związaniu swojego życia z Ewangelią, odkrywaną i umacnianą na modlitwie z Maryją.

Szkaplerz ten jest więc zewnętrznym znakiem ofiarowania się Bogu przez naśladowanie św. Józefa i Maryi. Dokonuje się to poprzez przyjęcie Jezusa i Maryi do siebie (por. Mt 1,24) rozumianego, jako osobisty akt wiary, a w konsekwencji – właściwe odczytanie i wierne wypełnianie życiowego powołania zleconego przez Boga.
Szkaplerz św. Józefa wraz  z obrzędem jego przyjęcia otrzymał kościelne zatwierdzenie dnia 1 października 2014 r. dekretem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka – Ordynariusza Sosnowieckiego.

3.      Obietnice
Ci, którzy pragną przyjąć szkaplerz św. Józefa, w wierze mogą oczekiwać, że:
- doświadczą szczególnego wstawiennictwa i orędownictwa Maryi i św. Józefa u Tronu Bożego,
- odczują w sercu obecność i błogosławieństwo św. Józefa i Trójcy Przenajświętszej,
- będą wspierani w działaniach na rzecz jedności i świętości Kościoła oraz jedności wzajemnej – braterskiej.

OBRZĘD PRZYJĘCIA SZKAPLERZA

Po odmówieniu Litanii do św. Józefa, następuje poświęcenie szkaplerzy:

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
K. Panie, Boże Wszechmogący, Ojcze miłosierdzia i wszelkiej pociechy, dopełnij uświęcenia naszego w bojaźni Twojej i racz pobłogosławić ten szkaplerz ustanowiony na cześć świętego Józefa – Opiekuna Kościoła Świętego, aby ci, którzy będą go pobożnie nosić, przez łaskę Twojego Syna Jezusa Chrystusa i orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, zostali ochronieni od wszelkiego zła doczesnego i wiecznego oraz dostąpili wszystkich obietnic Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen. 

Następnie, kapłan nakładając szkaplerz, mówi:

W ZJEDNOCZENIU MIŁOŚCI SERC JEZUSA I MARYI
OFIAROWANEJ ŚWIATU
PRZYJMIJ TEN SZKAPLERZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA
NA CHWAŁĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.
AMEN.

Na zakończenie, kapłan modli się nad wszystkimi:
K. Módlmy się.
Przybądź, o Panie, na pokorne modły nasze i racz tak pobłogosławić tych wszystkich, którym w Imię Twoje nałożyliśmy szkaplerz święty, aby współdziałając z łaską Twoją, pod opieką świętego Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen. 

Błogosławieństwo

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.

K. Bóg Ojciec, który was zgromadził dla oddania czci świętemu Józefowi – Patronowi Kościoła, niech was otoczy swoją opieką * i zachowa was w pokoju.
W. Amen.

K. Jezus Chrystus, który ukazał w świętym Józefie – Oblubieńcu Najświętszej Maryi Panny moc swojej łaski * niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii.
W. Amen.

K. Duch Święty, który prowadził świętego Józefa drogą wiary do niebieskiej ojczyzny, * niech was obdarzy swoimi darami.
W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
W. Amen.Wspólnota Świętego Józefa
Skr. pocztowa 368
41-200 Sosnowiec
societas@wp.pl