Wspólnota

In Veritate et Amore

Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

Święty Józef wzorem i opiekunem

81. Aby przyśpieszyć upragniony Pokój Chrystusa w Królestwie Chrystusowym", całą akcję Kościoła skierowaną przeciwko komunizmowi na całym świecie oddajemy pod opiekę św. Józefa, możnego protektora Kościoła katolickiego. On bowiem należał do stanu robotniczego i doświadczył na sobie goryczy ubóstwa wraz z powierzoną sobie Świętą Rodziną, której był kochającym i gorliwym opiekunem. Pod jego pieczą znajdowało się Boże Dzieciątko, gdy Herod wysłał swoich siepaczy, aby je zabili. Wypełniając wiernie i sumiennie swe codzienne obowiązki, stał się wzorem dla tych, którzy na chleb zarabiać muszą pracą własnych rąk. Jak najsłuszniej nazwany sprawiedliwym, jest jaśniejącym przykładem tej chrześcijańskiej sprawiedliwości, która winna przenikać życie społeczne.Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

Ofiarowanie Sercu Józefa

OFIAROWANIE WSPÓLNOTY PRZECZYSTEMU SERCU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Sanktuarium św. Józefa
Kalisz 14 października 2007

Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, Patronie Kościoła świętego i Opiekunie rodzin!
Z całą świadomością Twojego potężnego wstawiennictwa u Najświętszego Serca Twojego przybranego Syna, Jezusa, przez Niepokalane Serce Twojej Najczystszej Oblubienicy Maryi ofiarujemy się Twojemu Przeczystemu Sercu i powierzamy Ci nasze serca, abyś je nieustannie przemieniał i umacniał w wierze, nadziei i miłości. W raz ze wszystkimi braćmi i siostrami we Wspólnocie wypowiadamy uroczyście:
- nasze ADSUM, bo chcemy naśladować Ciebie w Twojej gotowości służenia Bogu, Kościołowi oraz ludziom, których Bóg postawił na naszej drodze;
- nasze FIAT w zgadzaniu się na Wolę Bożą, by uczyć się od Ciebie pełnego oddania i wypełniania Woli Bożej;
- nasze EFFATA, by za Twoim przykładem wyznawać naszą wiarę czynem, odwagą i miłością wobec Jezusa i Maryi.
Z Twoim Przeczystym Sercem i Niepokalanym Sercem Twojej Oblubienicy, Dziewicy z Nazaretu chcemy czcić i adorować Najświętsze Serce Jezusa!
Święty Józefie, nasz Ojcze! Przyjmij ten akt ofiarowania, który jest wyznaniem naszej wiary i odnowieniem tej wiary, której uczymy się od Ciebie, bo Ty jako pierwszy z ludzi uwierzyłeś w to, czego Maryja doświadczyła podczas zwiastowania. Prowadź nas na naszej drodze, by Jezus stał się pełnią i odnawiającym źródłem naszego życia. Pragnieniem naszych serc jest jedność z Twoim przeczystym Sercem, by Słowa Twojego przybranego Syna: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8) stały się naszym udziałem. Amen.

http://wspolnotajozefa.blogspot.com/