Wspólnota

In Veritate et Amore

Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

Święty Józef wzorem i opiekunem

81. Aby przyśpieszyć upragniony Pokój Chrystusa w Królestwie Chrystusowym", całą akcję Kościoła skierowaną przeciwko komunizmowi na całym świecie oddajemy pod opiekę św. Józefa, możnego protektora Kościoła katolickiego. On bowiem należał do stanu robotniczego i doświadczył na sobie goryczy ubóstwa wraz z powierzoną sobie Świętą Rodziną, której był kochającym i gorliwym opiekunem. Pod jego pieczą znajdowało się Boże Dzieciątko, gdy Herod wysłał swoich siepaczy, aby je zabili. Wypełniając wiernie i sumiennie swe codzienne obowiązki, stał się wzorem dla tych, którzy na chleb zarabiać muszą pracą własnych rąk. Jak najsłuszniej nazwany sprawiedliwym, jest jaśniejącym przykładem tej chrześcijańskiej sprawiedliwości, która winna przenikać życie społeczne.Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

Ofiarowanie Józefowi

Święty Józefie,* 
ufając w Twą miłość i wstawiennictwo,*
oddaję się w Twoją służbę.* 
Złóż moje dobrowolne ofiarowanie się*
Twojemu przybranego Synowi Jezusowi Chrystusowi*
przez ręce Twojej Oblubienicy Maryi.*
Składam Ci w ofierze moje serce*
i proszę Cię,*
wyjednaj mi łaskę wytrwania w moim postanowieniu*
służenia Jezusowi i Maryi*
przez Twoje najczystsze Serce.
Chcę stać się rycerzem Prawdy,* 
by służyć świętej Matce Kościołowi*
i by bronić Prawdy,*
którą jest Sam Jezus Chrystus, mój Pan.*
Pragnę łączyć się ze Wspólnotą*
w każdej mojej modlitwie i umartwieniu,*
by przynosić większą chwałę Jezusowi i Maryi,*
a także Tobie mój najukochańszy Patronie i Opiekunie,*
w dziele ratowania grzeszników*
jak i w uczynkach miłości i miłosierdzia.*
Bądź zawsze moim Ojcem i Orędownikiem,* o przybrany Ojcze naszego Pana i Boga* Jezusa Chrystusa. Amen. 

Za zezwoleniem władzy kościelnej
Kuria Diecezjalna w Sosnowcu
26.04.2004 l.325/04

http://wspolnotajozefa.blogspot.com/