Wspólnota

In Veritate et Amore

Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

Święty Józef wzorem i opiekunem

81. Aby przyśpieszyć upragniony Pokój Chrystusa w Królestwie Chrystusowym", całą akcję Kościoła skierowaną przeciwko komunizmowi na całym świecie oddajemy pod opiekę św. Józefa, możnego protektora Kościoła katolickiego. On bowiem należał do stanu robotniczego i doświadczył na sobie goryczy ubóstwa wraz z powierzoną sobie Świętą Rodziną, której był kochającym i gorliwym opiekunem. Pod jego pieczą znajdowało się Boże Dzieciątko, gdy Herod wysłał swoich siepaczy, aby je zabili. Wypełniając wiernie i sumiennie swe codzienne obowiązki, stał się wzorem dla tych, którzy na chleb zarabiać muszą pracą własnych rąk. Jak najsłuszniej nazwany sprawiedliwym, jest jaśniejącym przykładem tej chrześcijańskiej sprawiedliwości, która winna przenikać życie społeczne.Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

KontaktSekretariat Wspólnoty:

SOCIETAS SANCTI JOSEPH
Skr. Poczt. 368
41-200 Sosnowiec
societas@wp.pl

1. W Diecezji Sosnowieckiej rota spotyka się w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przy ulicy Kierocińskiej w Sosnowcu w każdą pierwszą środę miesiąca na wspólnej Mszy św oraz Nabożeństwie do św. Józefa. 
Kontakt: p. Renata Tomeczek, tel: 32 292 5251

2. W Diecezji Pelplińskiej spotkania odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca w Domu Katechetycznym przy Bazylice w Koronowie o godz. 17.00, a o godz 18.00 Msza św, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.
Kontakt: p. Janusz Radtke, tel: 52 382 40 29

3. W Diecezji Bydgoskiej członkowie wspólnoty spotykają się w Sanktuarium Matki Bożej Potrzykość Przedziwnej przy Zgromadzeniu Sióstr Szensztackich w Bydgoszczy -Smukale (ul. Piaski) w każdą III-cią sobotę miesiąca o godz. 14.00 – 16.00 na wspólnej adoracji i modlitwach.
Kontakt: p. Janusz Radtke, tel: 52 382 40 29

4. W Diecezji Lubelskiej Msza święta oraz adoracja wraz z nabożeństwem odbywają się w Kościele Rektoralnym pw św. Jozafata przy ul. Zielonej Lublinie w każdą pierwszą środę, pierwszy czwartek i piątek miesiąca od godz. 16.00 do 21.00. O godz. 18.00 Msza św. Każdego 19-tego dnia miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie formacyjne.
Kontakt: p. Bożenna i Leszek Bańka, tel: 695 500 196

W Kraśniku spotkania w Kościele pw. Ducha Świętego (informacje zostaną uaktualnione. 
Kontakt: p. Jadwiga Jędrak  603 609 457

5. W Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej członkowie Wspólnoty spotykają się w Domu św. Józefa w każdą ostatnią sobotę miesiąca na wspólnej modlitwie. Rozpoczęcie w Kaplicy Jana Pawła II o godz. 15.00 a następnie wieczernik różańcowy. W każdą pierwszą środę miesiąca Msza św. wotywna o św. Józefie w Kościele św. Katarzyny w Zamościu. Po Eucharystii spotkanie formacyjne.
Kontakt: p. Anna Ożga 720 325 171