Wspólnota

In Veritate et Amore

Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

Święty Józef wzorem i opiekunem

81. Aby przyśpieszyć upragniony Pokój Chrystusa w Królestwie Chrystusowym", całą akcję Kościoła skierowaną przeciwko komunizmowi na całym świecie oddajemy pod opiekę św. Józefa, możnego protektora Kościoła katolickiego. On bowiem należał do stanu robotniczego i doświadczył na sobie goryczy ubóstwa wraz z powierzoną sobie Świętą Rodziną, której był kochającym i gorliwym opiekunem. Pod jego pieczą znajdowało się Boże Dzieciątko, gdy Herod wysłał swoich siepaczy, aby je zabili. Wypełniając wiernie i sumiennie swe codzienne obowiązki, stał się wzorem dla tych, którzy na chleb zarabiać muszą pracą własnych rąk. Jak najsłuszniej nazwany sprawiedliwym, jest jaśniejącym przykładem tej chrześcijańskiej sprawiedliwości, która winna przenikać życie społeczne.Pius XI ENCYKLIKA DIVINI REDEMPTORIS

Aby stać się modlitwą

Staramy się:

CODZIENNIE
1. nosić przy sobie różaniec, który przypomina nam nieustanną obecność Maryi w naszym życiu.
2. W południe odmawiamy Anioł Pański, dziękując Bogu za cud Wcielenia i podziwiając Maryję, zasłuchaną w Boga pośród codzienności.
3. O 15,00 pamiętamy, że jest to historyczna Godzina, dla której Jezus Chrystus narodził się i przyszedł na świat. Mówimy np. «Któryś za nas cierpiał rany», czy cząstkę Koronki do Miłosierdzia Bożego, albo dziękujemy swoimi słowami, że "Jezus Chrystus nas umiłował i wydał za nas samego siebie", bądź po prostu milczymy pełni wdzięczności i skruchy.
4. O godzinie 21,00 pielgrzymujemy sercem na Jasną Górę i odmawiamy/śpiewamy Apel Jasnogórski.

Przynajmniej RAZ W TYGODNIU
5. Kwadrans spędzamy w kościele, adorując w milczeniu Jezusa, który pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie.
6. W poszczególne dni tygodnia łączymy wszystkie nasze prace i modlitwy w następujących intencjach:
poniedziałek – modlimy się w szczególności za dusze czyśćcowe
wtorek – przeżywamy ze wszystkimi Aniołami
środa – wraz ze świętym Józefem naszym Patronem
czwartek - przeżywamy w duchu dziękczynienia za ustanowienie Eucharystii oraz pamiętamy w modlitwie o kapłanach i powołanych do kapłaństwa.
piątek - przeżywamy w duchu wdzięczności Ukrzyżowanemu, który nas "do końca umiłował".(Passio Domini)
sobota - przeżywamy z Maryją, "która wierzyła wbrew wszelkiej nadziei", a którą Jezus dał nam za matkę.
Niedziela – ofiarujemy wszystko na chwałę Stwórcy.

mniej więcej RAZ W MIESIĄCU
7. Pracując nad własnym nawróceniem, przystępujemy regularnie do Sakramentu Pojednania. Każdy wybiera sobie kapłana, który będzie go prowadził jako ojciec duchowny.